Gudstjänster

 

Om du tänker på gudstjänster som stela och tråkiga tillställningar blir du förhoppningsvis positivt överraskad hos oss – våra brukar vara avslappnade och vardagliga. Vi lyssnar till predikan och sjunger nästan alltid moderna lovsånger, men även en och annan psalm. Det brukar alltid finnas ett par småbarn här och var i lokalen. De lite äldre barnen samlas på Festis.

 

Lovsångsbild Församlingsbild Församlingsbild

 

Efter gudstjänsten brukar vi inbjuda till fika.

 

Serveringslucka