Scout

 

Dessa kvällar är för dig som går i 3:an t.o.m 6:an.

Varannan torsdag kl 18.30

Plats: Bergstena missionskyrka.

Kontaktperson:

Johannes Eriksson

0733-37 95 94


Här får du förutom kamratskap och grunderna i kristen tro lära dig knopar, eldvett och annat som hör friluftslivet till – samt givetvis åka på hajk och läger!